ZAŠTO BI TREBALO DA KORISTITE USLUGE   ARGO TRANSPORT & LOGISTIC !

Svako kome su u poslovanju neophodne i transportne usluge, zna sa koliko se sitnih ili krupnih, banalnih ili naizgled nepremostivih ,  problema  susreće.  Menjaju se poslovni uslovi, zakoni, okruženje.    Imate li Vi vremena da mislite baš o svemu ?

               U vremenu u kome svakodnevni izazovi i odluke zahtevaju maksimalnu koncentraciju i posvećenost, dobro je imati poslovnog partnera koji je  obučen, sposoban , opremljen i voljan  da na najkvalitetniji mogući način preuzme deo vaših problema vezanih za transport u drumskom saobraćaju .

Veliki je broj onih koji mogu da Vašu robu prevezu od tačke A do tačke B.   Mi  Vam nudimo mogućnost da jednim telefonskim pozivom dobijete kompletan transportni servis, koji  pre utovara Vaše robe smanjuje broj mogućih komplikacija, a eventualno nastale probleme tokom transporta  rešava na najbolji mogući način.

Specijalizacija se nametnula kao odgovor na izazove sve zahtevnijeg tržišta roba i usluga. Argo doo  posebnu pažnju posvećuje  ADR – transportu opasnih materija , opasnog i neopasnog otpada.

Praćenjem zakonske regulative i korišćenjem usluga firmi ili preduzeća koja su specijalizacijom u oblasti kojom se bave dostigle visok nivo kvaliteta uz minimum troškova, sva njihova pozitivna iskustva ugrađujete u svoje poslovanje.Pri tom tržište samih usluga i mogućnost izbora, kroz kontrolu troškova omogućava Vama da budete konkurentniji.

Partnerski odnos , kao način da poslovanje dobije lični pečat i karakter, stvara uslove za  dublje povezivanje zainteresovanih preduzeća.  Osnovni principi partnerstva – zajednički interes, poverenje i uzajamna otvorenost u komunikaciji  dovode do lakšeg uočavanja i rešavanja  problema. Uzajamno uvažavanje i brži  protok informacija  omogućava pravovremenu reakciju na svakodnevne poslovne izazove.

Preduzece” ARGO “d.o.o. Šabac je naš odgovor na Vašu potrebu da za logistiku i transport angažujete nekoga ko zna kako,  može i hoće , da uz partnerski odnos bude Vaš servis i maksimalno Vam olakša taj važan segment tržišne utakmice.